AdwordsDet vanligast användningsområdet för Adwords är för att driva försäljning. Att hitta folk som är ute efter dina varor eller tjänster och är ute efter att lägga en beställning. Men man kan även jobba med Adwords i andra syften, t.ex. för att bygga upp sitt varumärke, så kallat branding. Vill man jobba med detta så får man jobba lite annorlunda än när man jobbar för att driva omedelbar försäljning. I denna artikel går vi igenom hur man kan jobba i Googles söknätverk och även hur man kan jobba i displaynätverket med så kallad remarketing.

Söknätverket

Inom just din bransch så finns det säkert vissa sökord som är betydligt viktigare än andra. Vill du jobba med branding och vill dra nytta av Googles söknätverk för detta så är det alltså dessa ord du skall satsa på. De lite bredare sökorden där det görs många sökningar. Vill du att ditt företag eller ditt varumärke skall synas bland de översta träffarna på dessa sökord får du kanske vara beredd att buda ganska högt. Du betalar dock bara när någon klickar in på din annons så själva annonsvisningen blir alltså gratis exponering för dig vilket ger en väldigt trevlig bieffekt när det kommer till det vi går igenom i denna artikel, branding. Så även om folk inte klickar så kommer ditt företag att bli förknippat med detta sökord i och med att man hela tiden ser dina annonser vid dessa sökningar.

Displaynätverket

I displaynätverket kan du välja att jobba med bildannonser för att förstärka ditt varumärke. Du kan välja ut specifika webbplatser där du vill visa dina annonser, eller så kan du välja webbplatser med en specifik branschtillhörighet. Det finns även möjlighet att rikta annonserna mot en viss grupp av människor t.ex. baserat på vilka intressen de har. Då kommer dina annonser visas för dessa människor på oavsett vilken specifik webbplats de är inne på så länge webbplatsen är med i Googles displaynätverk. Även i detta nätverk kan du välja att endast betala när någon klickar på din annons vilket gör att själva exponeringen blir kostnadsfri.

Remarketing

Remarketing som är en del i Googles displaynätverk används traditionellt för att visa annonser i syfte att locka tillbaka de som besökt din webbplats men inte slutfört det mål du har satt upp, t.ex. gjort en beställning, fyllt i ett formulär eller liknande. Remarketing är dock även ett utmärkt sätt för dig att bygga ditt varumärke. Dina besökare kommer alltså exponeras för dina annonser överallt på webbplatser som är anslutna till Google displaynätverk. Detta gör att du kan upplevas större än vad du egentligen är. Kunden tänker att dina annonser verkligen syns överallt.

Jobbar du med dessa tre områden så kommer din målgrupp märka av att du existerar. Det krävs dock en relativt hög budget när man vill jobba med branding över en längre tid och inte bara för en kortsiktig kampanj. Slutresultatet kan dock vara värt det i förlängningen

4 Dec 2013