Läser man i sociala medier så verkar det som alla har blivit experter på dödsfall i Sverige. Därför har vi tagit reda på fakta och listar antal döda per år.

Årtal Antal döda totalt
2015 90 907
2016 90 982
2017 91 972
2018 92 185
2019 88 766
2020 98 125

Siffrorna för 2020 är inte helt klara när vi skriver denna text och det är en preliminär siffra som grundar sig på det antal som rapporterats in. Vi gör ingen skillnad på orsak och vi gör ingen beräkning på antalet avlidna per 100 000 invånare. Vill man ha all information om detta kan man läsa på SCB där all information finns. Det vi kan se är ändå att antalet döda i Sverige har legat på en ganska jämn nivå, med skillnad år 2020 då det är något fler. Det fanns en liknande topp 2002 men vi väljer att enbart jämföra de senaste fem åren. 

Varje dödsfall är en tragedi

Det man lätt glömmer när man talar om statistik är att varje siffra representerar ett liv som gått förlorat. En person som lämnar sörjande efter sig och som väljer en enkel begravning, eller en akt med urna i Stockholm. Vi som pratar om antal döda i landet, oavsett om vi räknar statistik eller pratar på sociala medier, måste komma ihåg detta och behandla det med den respekt det förtjänar. Det är ju faktiskt inte bara siffror vi pratar om utan någons mamma, pappa, barn, farmor, bror, syster eller annan släkt. 

3 Feb 2021