Det första vi måste prata om är vad en fastighet faktiskt är. Det råder en viss tveksamhet gällande detta och vi vill därför vara extra tydliga:

  • En fastighet är ett markområde, som det ibland finns en byggnad på

På bilden visar vi ett exempel på en skogsfastighet men det finns också andra typer av fastigheter som lämpar sig för olika användningsområden. Jordbruk, industri eller avfallshantering är bara några få exempel. 

Men hur gör man för att beräkna ett värde inför ett köp eller en försäljning? 

Kolla andra fastigheter i närområdet

Det första man kan göra är att kolla upp vad andra fastigheter i området har sålts för de senaste åren. Det kan ge en viss antydan till prisläget även om det alltid finns andra faktorer som spelar in. 

En skogsfastighet till exempel. Där måste man även räkna in avverkningsbart virkesförråd, eventuell jakträtt och tillgängligheten. En fastighet utan möjlighet till avverkning inom de närmsta 25 åren får ett lägre värde än en som snart är klar för avverkning. När det gäller industrifastigheter så handlar det om andra saker som vägar, om det finns bebyggda fastigheter och så vidare. 

Vi rekommenderar att man vänder sig till ett företag som kan hjälpa till med fastighetsvärdering. Då vet du att du får en opartisk värdering som stämmer bra överens med verkligheten. Det är en fördel oavsett om du är köpare eller tänker sälja en fastighet. Rätt pris från början är alltid bäst - även om det är till säljarens fördel om det blir ett budkrig. 

5 Feb 2021