adhdASP Center är ett behandlingshem för personer med Asperger, ADHD (Damp) och liknande funktionshinder. Hos ASP Center tar man emot ungdomar från 14 år och uppåt enligt SoL och LSS. Arbetet sköts i team som knyts till varje enskild individ för att varje individ ska få en anpassad behandling. Därtill är även boendet anpassat föer personer med dessa funktionshinder, om det så är kollektivboende, träningslägenhet, satellitboende eller LSS-boende.

ASP Center och behandlingsmetodik

ASP Center arbetar med kognitiva orienterade metoder som baserar sig på 25 års arbete och erfarenhet av behandlingar för dessa funktionshinder. ASP Centers arbete görs enligt "Röda tråden" som är en egen arbetsmetodik som utvecklats på behandlingshemmet. För personer på ASP Center finns närhet till skola, praktik/arbete samt fritidssysslor som skidanläggningar, ridhus och äventyrsbad.

Utöver behandlingar erbjuder även ASP Center utbildning till kommuner, landsting, polismyndighet etc för att utbilda hur man hanterar personer med autism, adhd, damp, asperger mm.

ASP Center förvärvades i år av Carema Care vilket uppmärksammats bland annat i Kuriren: ASP Center förvärvas av Carema Care" samt i pressmedelanden från Carema Care: "Carema Care tar över ASP Center".

Läs även mer om ASP Center samt Carema Care här:

5 Jul 2011