AssistansFör människor som av olika anledningar har svårt att klara vardagen själva, som på grund av permanenta fysiska handikapp eller skador behöver hjälp med allt från matlagning till personlig hygien så är en personlig assistent ett oumbärligt stöd. Att arbeta med personlig assistans i Malmö är ett krävande men även mycket givande arbete, som innebär väldigt varierade arbetsuppgifter och ställer stora krav på respekt, social kompetens och finkänslighet. För dig som är intresserad av att bli personlig assistent finns det en del saker som är viktiga att förstå kring denna typ av arbete, för att vara förberedd på de utmaningar som kan dyka upp på vägen. Österlen Assistans AB sköter hela processen med lång erfarenhet.

En intim arbetsrelation

Inom många yrken är relationer med andra människor en central del av arbetet, men i stort sett inget jobb involverar den typen av intimitet som personlig assistans innebär. Ofta befinner man sig i en persons hem flera timmar per dag och arbetsuppgifterna är saker som de flesta av oss gör själva eller tillsammans med familjemedlemmar. Hos Trea Assistans i Göteborg är exempel Matlagning, städning och tvättning vanliga uppgifter samt än mer privata saker såsom toalettbesök och dusch. Att utföra dessa typer av uppgifter åt en främmande människa ställer stora krav på finkänslighet och respekt, och skapar ofta en intim arbetsrelation. Det gäller att vara lyhörd för brukarens önskemål, och även att, i de situationer som denne känner sig obekväm med, veta hur man ska bete sig på ett sätt som avdramatiserar situationen.

Utbildning

Att utbilda sig till personlig assistent kan göras på fler sätt genom folkhögskolor runt om i Sverige, både på plats och på distans. Utbildningarna och kurserna som erbjuds kan variera en del, och fokusera på spetsspjutskompetens inom ett specifikt område, men de alla sträcker sig omkring ett år. Teoretiska kunskaper kring olika funktionsnedsättningar, etik och psykologi varvas med praktiska kunskaper kring hur man går tillväga för att på ett respektfullt och korrekt sätt hjälpa en människa med fysiska handikapp i vardagen, på arbetet samt på fritiden. Man måste också lära sig om de lagar som finns kring personlig assistans, så att man vet vilka skyldigheter och rättigheter man har som assistent.

Lyhördhet och etik

De fysiska arbetsuppgifterna såsom hjälp med inhandling av mat, matlagning och städning är sällan de mest krävande. Det som istället är något av detta yrkes stora utmaning handlar om de många etiska frågor och känsliga situationer som dyker upp. Som personlig assisten har man tystnadsplikt gentemot sin brukare, och måste därmed behandla all information man får ta del av med stor respekt. Därmed måste man också lära sig att sätta egna åsikter och fördomar åt sidan, och alltid försöka se saker ur brukarens synvinkel. Att vara lyhörd för dennes behov av privatliv och privata relationer, även när man som assistent är närvarande, är centralt. Samtidigt gäller det att vara lyhörd för beteenden som är direkt skadliga för brukaren och på ett finkänsligt sätt försöka adressera dem och erbjuda hjälp. Många gånger så kan man behöva hjälp med att hantera situationer där man inte är säker på om det som pågår är normalt och okej.

6 Nov 2013