körkortGuiden Vägen till körkort för behörighet B bilkörkort

Det första steget för att skaffa ett körkort är alltid att ansöka om ett körkortstillstånd. Ansökan om körkortstillstånd görs hos transportstyrelsen.

Läs körkortsteori och övningskör parallellt Med ett körkortstillstånd får du övningsköra från att du fyllt 16 år. Om du ska  övningsköra privat, ska du ha en godkänd handledare. Både du och din handledare ska ha gått en introduktionsutbildning. Varva körkortsteori och övningskörning, så tar du till dig kunskaperna bäst och klarar ditt teoriprov.

Gå riskutbildningen Riskutbildningen är obligatorisk och innehåller två delar. Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Riskutbildningens båda delar ska vara genomförda och giltiga, när du gör ditt teoriprov och körprov.

Boka tid för förarprov B Du bokar tid för kunskapsprov och uppkörning vid ett och samma tillfälle.

Gör kunskapsprov och körprov Du kan göra kunskapsprovet och körprovet på samma dag. Om du gör båda proven inom två veckor, har du möjlighet att göra ett eventuellt omprov inom två månader. Du börjar alltid med kunskapsprovet. Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov inte blev godkänt. Ett godkänt kunskapsprov och körprov är giltigt i två månader. Om giltighetstiden har gått ut måste du mot nya avgifter göra båda proven igen. Du bokar proven vid ett och samma tillfälle.

Körkortshjälp på nätet Det finns många bra sidor på nätet som hjälper dig med körkortsfrågor, få tips om säkerhetskontroll lär dig alla sveriges vägmärken

Godkänt prov --> Körkortet är ditt och Inom fem dagar har du ditt körkort i din handen.

Inte godkänt prov -->> Om ett av proven inte är godkänt, har du möjlighet att mot ny avgift göra ett omprov inom giltighetstiden två månader. Detta under förutsättning att båda proven genomförts inom en period av två veckor och att omprovet bokas senast tre dagar efter genomfört prov. Om giltighetstiden har gått ut måste du mot nya avgifter göra båda proven igen. Du bokar proven vid ett och samma tillfälle. Teoriprov.

Med den här guiden önskar vi dig lycka till med nytt körkort

Källa Transportstyrelsen och körkort.se

11 Feb 2011