Läxhjälp och läxor har på senare tid blivit ett allt mer diskuterat ämne. Skatteverket har beslutat att läxhjälp som tjänst ska gå under RUT-avdraget samtidigt som Vänsterpartiet officiellt vill avskaffa läxor. Därtill kommer ständiga rapporter om svenska elevers försämrade resultat. En annan stor fråga är huruvida skolan ger tillräckligt med stöd till eleverna.

Rätt form av läxor i skolan fyller en viktig funktion. Dels rent studietekniskt att repetera det man gått igenom i skolan, men även att eleverna ska lära sig att arbeta självständigt och att ta eget ansvar.

Att slopa läxor helt torde vara en dålig idé. Det stora misstaget de flesta skolor gör är att ge samma läxor till alla elever. Om målet med en läxa är att eleven ska lära sig mer och utvecklas är det helt omöjligt att samma läxa ska passa varje elev i en klass på 30 elever.

De som har lätt för ämnet gör läxan snabbt medan de som inte förstår antingen kämpar sig igenom den eller låter den vara ogjord. Med det här systemet missgynnas både de svaga och de starka eleverna i klassen.

Nyckeln ligger i att anpassa undervisningen individuellt, vilket är lättare sagt än gjort med en lärare på 30 elever. Rent matematiskt finns det två alternativ:

Antingen minska antalet elever per klass eller ge läraren mer tid att individanpassa uppgifter. Detta är enda sättet att både få de svaga eleverna att förbättra sig, samtidigt som de starka eleverna inte blir understimulerade.

Många skolor erbjuder idag läxhjälp utöver den ordinarie undervisningen. Det finns även ett flertal ideella organisationer som anordnar extraundervisning.

Det har även blivit allt vanligare med företag som anordnar läxhjälp. I och med RUT-avdraget har privat läxhjälp blivit ett reellt alternativ för många fler familjer. Ett sådant företag är Studie-intensiven som anordnar läxhjälp och privatundervisning för både högstadieelever och gymnasieelever. Att ha en privatlärare ger en helt andra möjligheter till att verkligen få hjälp med det man behöver, och på sina egna villkor.

Även på internet finns det idag mängder med alternativ för att få läxhjälp. Pluggakuten är ett aktivt forum där man ställa frågor och få svar. Uppsala kommun startade ett spännande projekt där man kan elever möjlighet att få gratis läxhjälp via MSN. Projektet blev lyckat och fler och fler kommuner börjar testa konceptet.

11 Jan 2012