ögonlaserÖgonlaser, eller refraktiv ögonkirurgi som det också kallas är en metod att korrigera synfel och man bearbetar ögats hornhinna. Detta gör man för att ändra ljusets brytning genom hornhinnan innan det träffar linsen, på så sätt kan man påverka linsens ljusbrytning och rikta ljuset till rätt punkt inne i ögat.

Det finns flera olika typer av ögonlaserbehandling, i princip talar man om två olika typer av behandling, PRK och LASIK. Båda metoderna går ut på att bearbeta ögats hornhinna för att korrigera synfel.

PRK och LASIK

PRK betyder PhotoRefractive Keratectomy och LASIK betyder Laser Assisted In Situ Keratomileusis, PRK är en äldre variant av ögonlaserbehandling, LASIK är den metod som används mest i den moderna ögonkirurgin vid korrigering av synfel. Inom LASIK finns två huvudgrupper, ytlig behandling och djup behandling. Den ytliga behandlingen är en kompromiss mellan LASIK och PRK, men rent tekniskt handlar det om LASIK och PRK. Laserbehandling för att korrigera synfel har vuxit mycket de senaste åren eftersom en operation idag tar ca 30 minuter för båda ögonen och patienten ofta är helt återställd redan dagen efter behandlingen.

7 Mar 2011