Pareto-principenPareto principen handlar i stort om att det finns mycket man kan göra, men det endast är en del saker som är bäst att göra – och det är dessa man ska fokusera på. Att göra bra saker i företaget räcker ofta inte, för man ska faktiskt göra de viktigaste sakerna hela tiden. Det kan låta självklart, men det är väldigt vanligt att folk tänker ”det där är en bra idé, vi gör det”. Man ska istället tänka ”Detta är den bästa idén, vi gör den”. Pareto handlar om att det ofta är 20% av de sakerna man gör som står för 80% av förtjänsten. Satsar man på dessa 20% fullt ut kommer man öka försäljningen totalt sett, även om man lägger ner mindre tid på att jobba och mer på att vara hemma med familjen.

Pareto för mig

Pareto är en filosofi som passar mig och mitt företag perfekt. Prioritera på rätt saker, få ut maximalt och ha mer tid över – det är väl så det ska vara? Det gäller att fånga livet och njuta. Man ska inte jobba bort sina bästa dagar.

För dig som vill läsa mer om vad pareto innebär så rekommenderar jag denna hemsida: http://pareto8020.se/

13 Apr 2013